Gin & Tonic: the oriGINs

Gin & Tonic: the oriGINs

The last decade saw a huge international revival of one of the more basic bar classics: the Gin & Tonic. The art is to pair gin with tonic water and garnish in a combination where the ingredients complete one another, fill in gaps in each other’s aromatic profiles and highlight similar nuances that make this drink stand out. Although modern G&Ts can be very sophisticated, with complex tonic waters, dramatic bouquets of garnishes and gins made of ingredients that come from all over the world, the origins of this drink were rather humble, as was the origins of gin itself.

It all started quite close to here in the Northern part of the Low Countries, in what is now called Flanders and the Netherlands. The harsh taste of the locally consumed malt spirit was often covered up by the addition of juniper berries, and a bit later also other spices like coriander and anise. Juniper had been used in combination with alcohol since the 13th century at least for treating stomach aches and cleansing the kidneys. Over time people referred to juniper-infused grain alcohol as jenever or genièvre, according to the local name for the juniper plant. It used to be consumed by soldiers before going into battle to calm down their nerves. It made them become more daring, which therefore has been known as the Dutch Courage.

With trade and war the jenever arrived in England where it became known by a shorter form: gin. It became especially popular in the 17th century under King William of Orange, who was King of the Brits and at the same time ruler over the Dutch Republic. With growing political tensions with France and the resulting tax raise on French brandies, locally produced gin became more and more interesting, which culminated in the 18th century with the legalisation of home distilling for English citizens. This period of general public drunkenness and moral outrage in the streets of London was later known as the Gin Craze.

The core recipe has not changed since. Gin is essentially a special kind of flavoured vodka. Producers start with neutral alcohol, mostly made of some sort of cereal, that they infuse with aromas. Using different techniques, they use ingredients like spices, herbs, flowers or fruits - also called botanicals – to give their gin its distinctive taste. According to EU law, the predominant one must be juniper. Over time producers have experimented with more and more exotic botanicals until we reached the sometimes overwhelming diversity of gins we can find nowadays.

Opus & Fever Tree Mediterranean Tonic Water

At Craft Corner we are proud to suggest a gin that features local botanicals: the Luxembourgish Opus. The round and highly fragrant gin has a clear classic background of juniper and is topped with a vibrant floral spiciness. It has a smooth and oily texture and can easily be enjoyed on its own. We follow the producers’ recommendation and serve it with Fever Tree Mediterranean Tonic Water, lemon and some juniper berries.

We now covered the essentials of the history of gin, but there is still much more to say about the Gin & Tonic. If you want to know more about how to find your way through the overwhelming number of different gins and if you wonder when and how the tonic became part of the G&T, stay tuned on the Corner’s log!

Hope to see you soon for a G&T!

 

An de leschten 10 Joer gouf et international een enorme Revival vun engem vun den einfachste Barklassiker: den Gin Tonic. D’Konscht ass Gin mat Tonic Waasser ze mëschen an eng Garnitur ze fannen déi mécht, dass déi verschidde Komponente sech jeeweils vervollstännegen. Déi Geschmaachsnouten déi grad dësen Drink zu eppes aussergewéinlechem maache sollen ervirgehuewe ginn. Och wa modern Gin Tonics ganz komplex kënne sinn, mat Ingredienten aus der ganzer Welt, den Ursprong vun dësem Cocktail war zimlech bescheiden, genee sou wéi d’Geschicht vum Gin selwer.

Ugefaangen huet alles net ganz wäit ewech vun hei am nërdlechen Deel vun den Nidderlanden an de Regiounen déi mer haut Flandern an Holland nennen. Well déi aus Malz gebrannten Drëpp déi se deemools do gedronk hunn esou streng geschmaacht huet, gouf ugefaang Wakelter a spéider och nach aner Gewierzer wéi Koriander an Anäis bäizemëschen. Scho säit op mannst dem 13. Jorhonnert gouf Wakelter zesumme mat Alkohol gedronk, géint Mowéi a fir d’Nieren ze rengegen. Mat der Zäit hunn d’Leit ugefaang ugemaachte Wakelter als Jenever oder Genièvre ze bezeechnen, nom hollänneschen bzw. franséischen Numm vun der Wakelter-Planz. D‘Zaldoten hunn es gedronk ier se an d’Schluecht gaange sinn, fir sech ze berouegen. Doduerch hu se sech dann och méi getraut, wat dunn als Hollännesche Mutt bezeechent gouf.

Duerch Handel a Kricher ass de Jenever bis an England komm, wou se ëm d‘Kuerzform Gin ginn hunn. Dësen huet sech virun allem am 17. Jorhonnert ënnert dem Wëllem vun Orange verbreet, dee gläichzäiteg Kinnek vu Groussbritannien an Herrscher iwwert déi Hollännesch Republik war. Wéi déi politesch Spannunge mat de Fransousen dunn ëmmer méi staark goufen a sou d’Taxen op hire Brantewäin an d’Luucht geschoss sinn, ass lokal produzéierten Gin ëmmer méi intressant ginn, wat schliisslech dozou gefouert huet, dass d’Englänner et am 18. Jorhonnert erlaabt kruten es doheem selwer ze brennen. Dësen Zoustand vu genereller Besoffenheet a moralesche Verstéiss am Public an de Londoner Stroossen gouf dunn als Gin-Kris bezeechent.

D'Basisrezept huet säit deem kaum geännert. Gin ass eigentlech näischt anescht wéi een aromatiséierte Vodka. D’Produzenten huelen een neutralen Alkohol, meeschtens aus enger Aart Kar, an infuséieren deen da mat verschidden Aromaen. Mat verschidden Technike gi Gewierzer, Kraider, Blummen oder Friichten – och nach Botanicals genannt – benotzt, déi dem Gin da jeeweils säi besonnesche Goût ginn. Fir EU-konform ze sinn, muss den Haaptaroma Wakelter sinn. Mat der Zäit gouf do dernieft awer mat ëmmer méi exotesch Botanicals experimentéiert, sou dass mer hautdesdaags sou eng grouss Unzuel u verschidden Gins hunn, dass een do séier den Duerchbléck verléiere kann.

Am Craft Corner si mer houfreg fir kënnen een Gin ze proposéieren dee mat lokale Botanicals gemaach gouf: de Lëtzebuerger Opus. Dësen Gin huet eng prononcéiert Nues an eng klassesch aromatesch Basis vu Wakelter iwwert där méi kräfteg blummeg a wierzeg Noute leien. En ass ronn an douce mat enger liicht uelegzeger Textur, sou dass en och angenehm ass fir pur gedronk ze ginn. Mir follegen de Produzenten hirer Recommandatioun an zerwéieren e mat Fever Tree Mediterranean Tonic Water, Zitroun an e puer Wakelter Kären.

Mir hunn eis elo mat der Geschicht vum Gin befaasst, et gëtt awer nach genuch aneres ronderëm den Gin Tonic ze zielen. Wann s de nach méi driwwer gewuer wëlls ginn, wéi ee sech bei der Abberzuel vu verschiddenen Gins zerecht fënnt a wann s de dech frees wéi den Tonic zum Gin fonnt huet, da komm deemnächst erëm bis op de Corner’s log kucken!

Hoffentlech bis geschwënn, fir een Gin Tonic!

 

Skål